Secció d'Institut de l'Alt Foix
Sant Martí Sarroca

 

US VOLEM RECORDAR QUE EL PROPER DIJOUS 2 D'OCTUBRE A LES 18h ES FARAN LES REUNIONS D'INICI DE CURS DE TUTORIA DELS CURSOS DE SEGON, TERCER I QUART D'ESO.

ÉS MOLT IMPORTANT L'ASSISTÈNCIA DELS PARES I MARES DELS NOSTRES ALUMNES DONCS EN AQUESTA REUNIÓ S'EXPLIQUEN ELS TEMES MÉS FONAMENTALS DEL FUNCIONAMENT DEL CURS.

US HI ESPEREM.

MOLTES GRÀCIES,

 

TAMBÉ CAL RECORDAR QUE EL MATEIX DIA 2 D'OCTUBRE DE 16 A 18H ES FARAN LES VOTACIONS PER A COBRIR LA VACANT QUE HI HA EN EL CONSELL ESCOLAR EN EL SECTOR DE PARES I MARES DEL NOSTRE ALUMNAT

 

QUEDEN CONVOCADES ELECCIONS PER A COBRIR LES VACANTS QUE S'HAN PRODUIT EN EL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE:

 

Eleccions al Consell Escolar 2014

 

En compliment de la normativa vigent, queden convocades les eleccions per a l’elecció dels membres següents del Consell Escolar de la Secció d’Institut de l’Alt Foix de Sant Martí Sarroca:

 

 • Un representant de les mares i dels pares de l’alumnat
 • Dos representants de l’alumnat
 • Un representant del PAS
 • Dos representants del professorat

 

CALENDARI D’ACTUACIONS:

 

Convocatòria d’eleccions                       10 de setembre de 2014

Publicació del cens electoral                  19 de setembre de 2014

Reclamacions del cens                  fins el 23 de setembre de 2014

Constitució de les meses electo            25 de setembre de 2014

Presentació de candidatures             fins  l’1 d’octubre de 2014

 

Votacions:

Pares i mares de l’alumnat:                               2 d’octubre

Professorat:                                                        9 d’octubre

Alumnat:                                                              21 d’octubre     

PAS:                                                                     16 d’octubre

Constitució del Consell Escolar     29 d’octubre de 2014 a les 18.15h

 

La Direcció

ELS INTERESSATS EN PRESENTAR-SE PODEN DEMANAR LA DOCUMENTACIÓ A LA DIRECCIÓ DEL CENTRE.

A "INFORMACIONS" PODEU TROBAR EL DOCUMENT DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

LES REUNIONS D'INICI DE CURS DE LES FAMÍLIES DE SEGON, TERCER I QUART D'ESO ES FARAN DIJOUS 2 D'OCTUBRE A LES 18h

PODEU CONSULTAR ELS HORARIS DE LES RUTES DE TRANSPORT A L'APARTAT INFORMACIONS

LA LLISTA DE LLIBRES PEL PROPER CURS 2014-15 LA TROBAREU A "INFORMACIONS"

 

 

L’Institut de l’Alt Foix acull l’alumnat dels municipis de Sant Martí Sarroca, Font-rubí, Torrelles de Foix i Pontons.

OFERTA EDUCATIVA

L’Institut de l’Alt Foix ofereix tots els cursos d’ESO.

COM ÉS L’INSTITUT?

 • És un centre públic, laic, igualitari, pròxim i personalitzat. L’alumnat rep una formació acadèmica i curricular adaptada a les seves característiques personals i on es pretén, apart que aprenguin, que es formin com a persones bones, fortes, responsables, crítiques, respectuoses, íntegres i lliures.
 • El centre està desenvolupant un Pla d’Autonomia de Centres impulsat pel Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de millorar els resultats acadèmics i la cohesió social. També tenim subscrit amb el MEC un projecte PROA per millorar les condicions socials i d’atenció al nostre alumnat.
 • La dimensió del centre facilita l’estret control sobre l’evolució dels alumnes i un contacte freqüent amb les famílies que ajuden a elaborar un currículum molt personalitzat.
 • Els alumnes del centre reben tutories properes i personalitzades gràcies a les figures de tutor/a i cotutor/a de grup.
 • Es treballa la resolució de conflictes mitjançant el diàleg i la reflexió a través del programa  de mediació escolar.
 • Edició d’una revista digital per part dels alumnes.
 • Organització de jornades culturals on hi participa tota la comunitat educativa i d’altres agents de l’entorn més proper a l’alumnat.
 • Disposem d’un pla de lectura de centre, potenciem el treball cooperatiu i treballem les tècniques d’estudi.
 • Les aules del centre són àmplies i cada aula compta amb pissarra digital. Disposa també d’una biblioteca, un taller de tecnologia, un laboratori de ciències naturals, una aula d’informàtica, una aula de música, una aula d’acollida i diverses aules destinades a grups petits i tutories individualitzades.
 • Fem ús del poliesportiu municipal i del camp de futbol per a activitats d’esbarjo i educació física.
 • Trobades periòdiques entre la direcció i els/les alumnesdelegats/des de cada curs.
 • Els alumnes participen en activitats de coneixement del medi més proper participant en iniciatives organitzades per la zona geogràfica de l’Alt Foix.
 • El centre disposa de servei de transport per a tots aquells estudiants residents fora del municipi de Sant Martí Sarroca.

COM SÓN LES CLASSES?

 • Agrupaments flexibles adaptats a les característiques de l’alumnat en les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques.
 • Desdoblaments en petit grup en les matèries de tecnologia i ciències de la naturalesa.
 • Atenció individualitzada a l’alumnat que presenta dificultatsespecials d’aprenentatge a càrrec de professorat especialitzat i aula oberta.
 • Aula d’acollida per a alumnes nouvinguts que no coneixen la nostra llengua.
 • Integració de les TAC dins del currículum.

 

I QUÈ MÉS OFERIM?

 • Contacte directe i permanent amb els pares i mares i amb la seva associació, l’AMPA.
 • Viatge de final d’etapa a quart d’ESO, colònies a primer, segon i a tercer.
 • Integració a l’entorn col·laborant amb iniciatives municipals i comarcals.
 • Una pàgina web amb informació per a alumnes i famílies.

c.Verge de Montserrat 14, 08731 Sant Martí Sarroca

Fax: 93.899.09.45

Tel: 93.899.09.46

ses-stmartisarroca@xtec.cat